Mama wraca do pracy

powrót do pracy

     Z pewnych powodów, ekonomicznych lub ambicjonalnych, postanawiasz w niedługim czasie po porodzie wrócić do pracy. Bywa, że jednym z motywów takiej decyzji jest lęk o utratę pracy. Choć polskie prawo pozostawia jeszcze wiele do życzenia, jeśli chodzi o prawa mam, to jednak nie jesteś pozostawiona sama sobie.

     Twoje prawa po powrocie do pracy.
     Po pierwsze, masz prawo do pracy w mniejszym wymiarze godzin. Pracodawca nie może dokonać zmian w umowie o pracę, a stanowisko może ci zmienić jedynie wówczas, gdy jest zgodne z twoimi kwalifikacjami i nie gorzej płatne od dotychczasowego. Jeśli przebywasz na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i posiadasz umowę o pracę, wówczas pracodawca nie ma prawa cię zwolnić. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ogłoszona jest upadłość firmy, gdy przeprowadzane są zwolnienia grupowe, gdy zakład pracy zostanie zlikwidowany oraz złamiesz prawo pracy.

[Czytaj dalej…]